Menu

Er tagging kunst?

Tagging og gatekunst blir ofte omtalt som hærverk og tilgrising. Da er det for det første viktig å skille mellom de to uttrykksformene, og det er viktig å skille mellom god og dårlig gatekunst.

Hva er tagging?

Uttrykket tagging betegner alt fra enkle signaturer og enkeltord til enkle tegninger sprayet på vegger og fortau. Tagging har lenge vært forbundet med ungdomsmiljøer, og mye av taggingen er enkel i stilen, selv om mange taggere er ganske flinke og kan lage fine tegninger som pynter opp. Men tagging som bare går ut på å skrive stygge ord, kan neppe kalles kunst. Det samme gjelder dersom man tagger på biler eller privat eiendom. Da er det mer skadeverk enn kunst.

Gatekunst

Gatekunst er en mer avansert uttrykksform enn tagging, og selv om mange gatekunstnere lager kunstverk ulovlig, er det også mange gatekunstnere som har tillatelse til å lage verkene sine. Når gatekunst er laget på en skikkelig måte, kan det være både dekorativt, og det kan skape nye og spennende inntrykk, spesielt dersom gatekunsten er tilpasset omgivelsene sine.

Lag veggkunst selv

A young man holds a dark can of spray paint close to a blue wall to sketch his graffiti.

Mange skulle nok ønske de kunne lage gatekunst eller dekorere veggene sine hjemme, for det kan jo være kjedelig med vanlig maling og tapet. Da kan alternativet være bilde på tapet, eller du kan leie inn en kunstner eller tagger til å male på veggene dine. Det er ingen ny ide å dekorere veggene med fine bilder, det har rikfolk gjort i mange århundrer.

Skadeverk

Dagens ungdommer er stadig mer lovlydige. Mange sitter heller hjemme og spiller dataspill enn å gå på byen og tagge eller lage bråk. Men tagging som skadeverk har ikke forsvunnet. Skoler, biler og hus blir stadig utsatt for skadeverk, og mange huseiere er helt oppgitt over problemet. De som opplever slikt skadeverk, vil nok aldri se på tagging som kunst. Det har kommet mange forslag til løsninger på problemet, som å gi taggerne egne områder der det er lov å tagge, men foreløpig er det en stadig kamp mellom taggerne og huseierne, som bidrar til å gi tagging og gatekunst dårlig omtale.