Menu

Framtidens kunstgalleri

Mange vil si at gallerienes framtid er avgjørende for om kunst slik vi kjenner den vil overleve. På den andre siden er kunstgallerier en forholdsvis ny oppfinnelse. Det fantes ikke kunstgallerier i oldtiden, men det fantes kunst i rikt monn. Den gang var kunsten stort sett forbeholdt de rike. Men selv om interessen for gallerier skulle synke i framtiden, betyr ikke det at framtidens kunst bare blir for de rike.


Private samlinger

Det vil alltid være viktig å sikre at den beste kunsten er offentlig tilgjengelig. Det kan være vanskelig i en tid der det er sterke pengeinteresser i spill. De med penger kjøper kunstverk, og plasserer dem ofte i private samlinger, der få personer har adgang. Hvis altfor mye kunst havner i private samlinger, vil det begrense vanlige folks tilgang til kunst. Og det er ikke bare ny kunst som havner i private hender. Det er et stort internasjonalt marked for stjålne kunstgjenstander fra fortiden. De kommer ofte fra konfliktområder, og ofte er det kriminelle nettverk eller terrorister som
selger kunsten til private samlere. Det er en trussel for historien og kulturarven vår. I tillegg går pengene til å finansiere kriminelle handlinger, som også er en reell trussel.


95129719_thumbnailDigitale gallerier

Men det skjer også store ting digitalt, som kan gjøre kunst langt mer tilgjengelig for folk flest. Det er ikke alle som har muligheten til å besøke store, berømte kunstgallerier, men teknologien kan løse dette problemet. Flere gallerier tilbyr allerede digitale omvisninger, der folk kan sitte hjemme og
oppleve galleriene på nett. Med framtidens VR-teknologi kan folk kanskje oppleve kunstutstillinger i 3D, hjemme i sin egen stue. Dette vil gjøre kunsten mer tilgjengelig, og den spennende nye teknologien kan også gjøre at mange unge kaster seg på bølgen og oppdager kunst. Kanskje er det dette som er framtidens kunstgallerier. I så fall kan VR-teknologien kanskje også gjøre private samlinger tilgjengelige, gjennom at det lages VR-omvisninger på nettet. VR-teknologien kan til og med gjøre fortidens kunst levende. Da vil kunsten og historien få et helt nytt liv.