Menu

Maleriets framtid

Maleriet som kunstart har eksistert i hundrevis av år, kanskje i tusenvis av år, dersom vi regner med hulemalerier. De kan jo kalles en slags tidlige kunstmalerier. Men hva skjer med maleriet i framtiden, når stadig mer av kunsten blir digitalisert? Er det videoinstallasjoner og digitale malerier som er framtiden, eller vil det håndmalte maleriet overleve?

Det nye maleriet

I dag er det mulig å lage malerier digitalt. Disse verkene kan gjerne ligne på håndmalte malerier, men lages på en datamaskin. Kunstnerne kan lage maleriene på datamaskinen, eller de kan lage digitale kopier av håndmalte verker. En kunstner som har eksperimentert med dette, er David Hockney, som tilbyr alle å kjøpe digitale verker over nettet. Maleriene kjøpes som nedlastning og skrives ut hjemme. Dette gjør det lettvint å kjøpe kunst, men samtidig blir ikke de digitale verkene unike, og dermed blir de heller ikke like verdifulle som håndmalt kunst. Med digitale kunstprogrammer kan hvem som helst lage “kunst”, uten å røre en pensel.

Kombinasjonskunst

 

contrast abstract textured background, oil on canvas

En ny trend innen kunsten er å kombinere ulike elementer. Maleri kan kombineres med skulptur eller med digitale uttrykksformer. Maleriet er altså fortsatt i utvikling, og vil nok tilpasse seg en ny tid. Spørsmålet er bare hvilken type malerier kommer vi til å få i framtiden? Vil maleriet fortsatt ha en sterk kraft, eller vil folk slutte å interessere seg? Det som er sikkert, er at kunsten er nødt til å si noe viktig, den er nødt til å ha et budskap for å kunne slå gjennom i en tid med mange digitale inntrykk.


Den digitale generasjonen


Vil dagens digitale ungdommer interessere seg for maleri? Vil de satse på å bli malere, eller vil all kunst før eller senere bli digital, enten vi liker det eller ikke? For hvis maleriet som kunstform skal overleve, må jo nye generasjoner kunstnere bruke maleriet som uttrykksform. Heldigvis er det mange ungdommer som fortsatt er interessert i å lage ting med hendene, og være kreative på ulike måter, så kanskje maleriet har en framtid. En annen ting som vil avgjøre maleriets framtid, er om folk faktisk er interessert i å kjøpe kunst og gå på kunstutstillinger.