Menu

Kunst for unge

Som småbarn og unge skriblet og tegnet vi mange mesterverk. Enten de var for mor og far, eller for kjøleskapsdøren. Med modning og vekst oppdager noen deres lidenskap for tegning. Hvordan forholder vi oss til dette? Kunst omfatter så mangt, og det er lett å forkaste lidenskapene fordi få klarer å leve av kunsten sin. En tegning kan være starten til noe større og annerledes.

Fyrstikkmennesker som gror
Visste du at du kan fotografere egne kunstverk og hos Familietapeter.no vil dette bli til nydelig tapet? Kan du se egen kunst på veggen? Fra figurmennesker og utviklingen frem til gjenkjennelig ansikt. Syn som utvikles til å se dybde og detaljer, proporsjoner og vinkler. Det er viktig å la lidenskapen og skapergleden for tegning vokse. Oppmuntre dem og hjelp dem. Vis dem hvor tegningen kan bli flotte produkter.

Gryende tegner og maler
Det er viktig med motivasjon og ros. Oppmuntre til å jobbe med talentet slik at utviklingen kan fortsette. Motivasjon og inspirasjon til å forfølge gleden de unge føler. Lære dem tålmodigheten som kreativitet og skapning krever og ikke gi opp. Tegning og maling utvikler motoriske og psykiske ferdigheter. Det stimulerer deres granskende sider og hjelper med utforske og ha følelsesmessig fremgang. I disse Korona tider har tegning fått større plass. Mange tyr til tegning for å bearbeide og jobbe med alt stress og endringer som plutselig har kommet. Det er viktig å gi rom for barna så de kan ta tilbake litt kontroll etter å ha mistet skolen og skolevenner. For mange skaper tegning trygghet og ro.

Skribling, rabling og drodling
Det er bevist at skribling, tegning og drodling er sunt for deg. Skribling kan være ord eller rett og slett bare rabling, eller drodling. Uten mål og mening egentlig, men samtidig en måte å konsentrere seg på. Det er ofte slik vi alle kan hjelpe hjernen med å prosessere informasjon.